Diabetiker och körkort

För vissa personer går det inte att få arbeta med sitt drömyrke för att det finns underliggande sjukdomar. Personer med diabetes tillhör den kategorin men nu kommer det att ske förändringar. Från och med 1 januari 2022 kommer diabetiker att kunna ta körkort för lastbil och buss. Därmed kan diabetiker också starta åkerier och köra själv. Här går det att få hjälp av de som är bäst på avtalsrätt för dig som vill skapa ett eget företag. Alla med diabetes kommer inte kunna få köra tung trafik utan det beror hur välbehandlad diabetesen är och ett tungt ansvar läggs på individen. Exempelvis ställs krav på att föraren utför regelbundna blodsockerkontroller under körningen, minst två stycken. För den personen som drabbas av allvarlig hypoglykemi kommer körkortet att bli indraget och det måste därefter gå minst ett år innan ett nytt körkort kan tas om. Det som avgör om en diabetiker kan ta körkort för tung trafik är vilken medicinering som används och om personen lider av risken att drabbas just av hypoglykemi.

Diabetiker kontrollerar blodsockret